Kongres centrum

Kongresová hala má kapacitu 50 miest. Okrem pohodlného priestoru na školenia, semináre, pracovné stretnutia Vám vieme poskytnúť potrebnú techniku – data projektor, flip chart, projekčné plátno.